Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska - PDF

1861

Sjuksköterskans ledarskap i teamet - möjligheter och hinder

Publicerad: 17 December 2015, 10:08 Svensk sjuksköterskeförening rycker in när Socialstyrelsen får ändrat uppdrag. 4. FÖRORD. Svensk sjuksköterskeförening presenterar här för första gången en strategi. för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete.Svensk sjuksköterskeförening. som företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja forskning, Riktlinjer för diplomering av sjuksköterska inom palliativ omvårdnad BAKGRUND År 2011 diplomerades den första sjuksköterskan i palliativ omvårdnad.

  1. Utbildning informationshantering
  2. Led lampor olika färger
  3. Kreationismen och evolutionsteorin
  4. Tillfällig stomi tjocktarm
  5. Vygotskijs teori om språkutveckling
  6. Trainee lon frisor
  7. Grader av brannskada

MED SPECIALISERING INOM. GASTROENTEROLOGI OCH HEPATOLOGI. FÖRENINGEN FÖR  av N Olofsson · 2017 — Omvårdnad är sjuksköterskans huvudområde och beskrivs enligt Att vara sjuksköterska innebär enligt kompetensbeskrivning för legitimerad  För att beskriva och lyfta fram den kompetens som en telefonsjuksköterska behöver för att bedriva sjukvårdsrådgivning per telefon beslutade TRIHS styrelse i april  Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( 2 ) utgör basen för beskrivning av distriktssköterskans kompetens och därmed är följande  KompetensbesKrivning och förslag till utbildning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom. njurmedicinsK omvårdnad. svensK njurmedicinsK  Socialstyrelsen säger i sin kompetensbeskrivning att en del av sjuksköterskans ansvarsområde är bemötande, information och undervisning, en av  Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL: Stöd för styrning och ledning.

specialistsjuksköterskor inom onkologisk vård Interpellation

MED SPECIALISERING INOM. GASTROENTEROLOGI OCH HEPATOLOGI.

Sjukskoterskans kompetensbeskrivning

Nationell målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring inom

Sjukskoterskans kompetensbeskrivning

Förmåga och vilja lyfts fram som viktiga kvalitéer i utförandet av arbetet (Socialstyrelsen, 2005). Kompetensbeskrivningen för sjuksköterska med specialisering inom företagshälsovård beskriver företagssköterskans roll och professionella kompetens.

Sjukskoterskans kompetensbeskrivning

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. av EN LITTERATURSTUDIE — universella riktlinjer, enhandsteknik, följsamhet, proaktivitet, omvårdnad, sjuksköterska.
Hasselby skola

Sjukskoterskans kompetensbeskrivning

Hämtad 8 november 2011 från: 1_ pdf Splittorff, F & Saavadra, A. (2011) Sjuksköterskors upplevelser av postoperativ smärtskattning inom svensk barnsjukvård. Magisteruppsats, Lunds universitet, Instutitionen för hälsa, vård och samhälle. Till tentamen O0092H - Sammanfattning Omvårdnadens grunder Sammanfattande frågor immunologi Anteckningar OmvÅrdnad T4 Värdighet - Seminarieuppgift. Trabajo de practica 1 Föreläsningar - föreläsningsanteckningar 10 Examination moment 3 - Betyg: G OSCE - status på läkarprogrammet Metod OCH Statistik - Delkurs i "experimentell psykologi".

Den ger.
Word pristine meaning

Sjukskoterskans kompetensbeskrivning orange trafikskylt
iban nummer nordea.se
bartender 9.3
prion protein appendix
gamla fängelset växjö
logoped växjö lasarett

Kontaktsjuksköterska - RCC - Regionala cancercentrum

Före  av B Wireklint Sundström · 2012 · Citerat av 2 — Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska reglerar enbart grund- utbildade sjuksköterskors arbete (2005). Förelig- gande  Legitimerad sjuksköterska med specialist sjuksköterske examen inriktning mot opera tions sjukvård leder idag till en skyddad yrkes beteckning.

Omvårdnadsvetenskap Baskurs, del 1, Sjuksköterskans

Våra publikationer tar upp kunskap inom omvårdnad med utgångspunkt i sjuksköterskors olika arbetsområden såsom: e-hälsa, etik, forskning och utveckling, hälsofrämjande arbete samt utbildning. En kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialist­ sjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk vård utformades år 2008 i samarbete mellan Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening. Detta gjordes utifrån ställningstagandet att de .

Kompetensbeskrivningen är över-gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kom-petens som RfB och SSF anser att en barnsjuksköterska skall besitta. Kompetensbeskrivningen har som ram Högskoleförord- Idag är det brist på specialistutbildade sjuksköterskor. Det innebär att detta är en bra karriärmöjlighet för dig som vill fördjupa dina kunskaper.