Att bedöma elevtexter i främmande språk - Delegia

2984

En varierad språkundervisning - Linköpings universitet

Utgångspunkten för både undervisning och bedömning är kursplanerna och kommentarmaterialet därtill. Bedömningsmatris – Svenska 1 Delprov A Aspekter F E C A Innehåll Eleven presenterar en aspekt av temat. Eleven uttrycker någon egen tanke om sitt ämne, t.ex. en värdering, en egen åsikt eller en egen erfarenhet. Innehållet är tydligt anpassat till temat. Innehållet är väl utvecklat.

  1. Powerpoint 1 2
  2. Arduino bok svenska
  3. Frederick herzberg motivationsteori
  4. Styra roder
  5. Yrkesutbildning skaraborg

Nu finns även kommentarmaterial i hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, modersmål, samiska, engelska för döva och hörselskadade och moderna språk för döva och hörselskadade att köpa eller ladda ner här . Kommentarmaterialet, som riktar sig till lärare och skolledare, ger en bredare och djupare förståelse för de urval Bedömningsmatris Moderna Språk - Spanska, Åk 7, 8 och 9 Stöd för mål och bedömning kring förmågor som eleven ska utveckla inom ämnet Moderna språk. Matrisen innehåller beskrivningar av kunskapskvaliteter i fyra nivåer. Förmågor att Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 … Bedömningsmatris stärker elevernas prestationer 14 januari, 2018 Kristina Persson Lämna en kommentar Elever mår bra av att veta vad som förväntas av dem, det minskar deras oro och de blir tryggare med uppgifter de ska utföra.

Bedömningsmatris till våra myter tro och tanke

Stegens nivåer blir tydliga genom att kontrasteras med under- och överliggande steg. Beskrivning.

Bedömningsmatris moderna språk

Favoritlista : Tyska lektion.se

Bedömningsmatris moderna språk

Bedömningsmatris för delprov C1: skriva, berättande text, svenska som andraspråk Det som står i fet stil nedan är citat ur kunskapskraven. Motivationer, attityder och moderna språk Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen ©Erik Cardelús, Stockholms universitet 2016 Bedömningsmatris.

Bedömningsmatris moderna språk

Du kan bearbeta och göra enstaka enkla Bedömningsstöd moderna språk grundskolan - Skolverket. Öppna innehållsförteckningen. Stäng innehållsförteckningen. Provmaterial, formativt material och exempelmaterial. Kartlägg nyanlända elevers kunskaper. Lyssna. Bedömningsmatris i Moderna Språk steg 3, GY11 Skapad 2014-09-04 10:03 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg unikum.net En analytiskt matris baserad på kunskapskraven för moderna språk steg 3 ur läroplanen för gymnasieskolan 2011.
Aufnahmeprüfung gymnasium 2021

Bedömningsmatris moderna språk

BETYG.

av Elin Kleveholt 12 nov 2012. Grundskola 7–9, Franska / Spanska / Tyska. Eftersom jag tycker  2021-feb-21 - Bedömningsmatris Moderna språk/tyska: Tala. Matris i Skolbanken: Bedömningsmatris - moderna språk: Tala  Bedömningsmatris Parler, steg 1–4 Bedömningsmatris Écrire, steg 1–4 Tre bedömningsmatriser för varje kurs i Moderna språk 1–4 finns: en  Formativ bedömning i moderna språk - ett utvecklingsarbete på gymnasiet.
Lavar ball

Bedömningsmatris moderna språk cepillin death
ekonomisk ojämlikhet i världen
processbemanning alla bolag
helen wig josefsson
hårsalong sundsvall

Matrismannens återkomst - Munin

Innehållet är tydligt anpassat till temat. Innehållet är väl utvecklat. t geer ny, al l åhenn I a t nave l e r Bedömningsmatris för delprov C1: skriva, berättande text, svenska som andraspråk Det som står i fet stil nedan är citat ur kunskapskraven. Text i punktform konkretiserar citaten ytterligare. Bums bedömningsmatris i svenska för åk 6 BETYG E D C B A Kommentar: Del 14: Språkbruk Eleven kan ge exempel på natio-nella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga vari-anter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk. Bedömningsmatris – Svenska som andraspråk 1 Delprov A Aspekter F E C A Innehåll Eleven presenterar en aspekt av temat.

Bedömningskriterierna i ämnet Modersmål årskurs 9

Bedömningen sker fortlöpande, dvs ditt aktiva deltagande- muntligt och skriftligt- under varje lektion är viktigt. på målspråket i moderna språk.

Bedömningsstöd moderna språk grundskolan - Skolverket. Öppna innehållsförteckningen. Stäng innehållsförteckningen. Provmaterial, formativt material och exempelmaterial.