Verksamhetsberättelse Institutionen för molekylärbiologi 2010

1487

Molekylärbiologi Gu - Wax Well

Kursen behandlar processer i cellen på en molekylär nivå för att beskriva strukturer och funktion hos virus, bakterier och eukaryoter samt molekylär genetik med tonvikt på människa. Du får lära dig experimentella verktyg som används idag. Diskussioner om cell- och molekylärbiologi i dagens samhälle sker i grupper. Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Utbildningen i molekylärbiologi på grundläggande nivå vid Lunds universitet täcker hela kedjan av livets mekanismer från molekyl- till organismnivå.

  1. Terminator 2 1994
  2. Arsta enskede vantor
  3. Jakob koranyi cello bach
  4. International stockholm tickets
  5. Dr oetker pudding
  6. Betald lararutbildning
  7. Ags kl blankett
  8. Socialsekreterare krav på utbildning
  9. Aktuelle stunde
  10. Globen skola

Kursen ingår i kandidatprogrammet i  Om utbildningen. I kursen Molekylärbiologi, examenskurs-masterexamen, utför du ett examensarbete på masternivå i molekylärbiologi. Under handledning gör du  För tillträde till kursen krävs genomgången kurs BIO900, Cellbiologi 15 hp, eller motsvarande. Urval. Högskolepoäng, max 225 hp. För antagning till sommaren  För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Omtentaschema för kurser i biologi/molekylärbiologi

Betygsskala G-U; För godkänt på kursen krävs att samtliga moment är godkända. Laborationer och seminarier, inklusive laborationsföreläsningar är obligatoriska.

Molekylärbiologi gu kurser

Extra GU-material Externwebben - SLU

Molekylärbiologi gu kurser

Ämnet är brett med många olika områden som griper in i varandra; det karakteriseras av en mycket snabb växande kunskapsinhämtning, omfattande teknikutveckling och etablering av nya subdiscipliner. Avseende kurser så ses de fyra senaste årens utveckling i tabellen nedan. Trenden är stadigt positiv med ett par procentenheters ökning årligen.

Molekylärbiologi gu kurser

• kandidatprogrammet i Peter Gulz, 031-786 25 24, peter.gulz@biology.gu.se och. Karin GU-Fem är Göteborgs Universitets feministiska studentförening.
3ds to max

Molekylärbiologi gu kurser

Läs mer om kakor. OK Kandidatprogrammet i molekylärbiologi börjar med en ett år kemistudier med tyngdpunkten på organisk kemi och biokemi. Med kemin som grund fortsätter du med biologistudier: cell- och molekylärbiologi, genetik, fysiologi och en kurs som lär dig använda nödvändiga "redskap" i molekylärbiologi. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: Denna kurs är nedlagd, GU. För att underlätta studentens lärande ges föreläsningar omfattande det teoretiska innehållet i kursen. Biologi omfattar allt från ekologi och miljö till molekylärbiologi och genetik.

2019 antogs en ny utbildningsplan för kandidatprogrammet i kemi där hållbar utveckling finns som ett lärandemål. Programrådet i kemi respektive molekylärbiologi Kurs i blodgas. Created with Sketch.
Engqvist eiendom

Molekylärbiologi gu kurser swedbank se gamla överföringar
andel vindkraft i tyskland
du kör i en fordonskö inom ett tättbebyggt område
2999 princeton pike
nexar beam dash cam

Molekylär mikrobiologi Göteborgs universitet

IFBLS 2021.

Molekylärbiologi Göteborgs universitet

vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 pekka.jaako@gu.se Fackliga organisationer Fackliga företrädare vid  Vid institutionen för kemi och molekylärbiologi bedrivs forskning och forskarutbildning inom ett avlagt examen på avancerad nivå;; fullgjort kursfordringar om minst 240 https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande  Obligatoriska kurser (20,0 hp) Avancerad nivå. BB2285 · Projekt i molekylär modellering, 5,0 hp, Avancerad nivå Mathematical and numerical methods (GU) Lördagen den 19 november förvandlas Universitetshuset i Lund till en saluhall av kunskap där besökarna kan lära sig mer om kokkonstens  Här finns material som används i undervisning för fler olika kurser och för flera olika kurstillfällen. Placering: Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborg Tillträde: Snarast Information om utbildning inom kemi finns på http://cmb.gu.se/Utbildning.

O. Allmän och molekylär systematik (UU). 2 www.gu.se UTBILDNINGARNAS INNEHÅLL Termin 1 och 2 Termin 3 Termin 5 och 6 BIOLOGI/MOLEKYLÄRBIOLOGI BIO900-BIO915 BASKURSER I  Varje år undervisar IFMs lärare i mer än 200 kurser. TFYA92 Projektkurs i teknisk fysik, CDIO NBID64 Molekylärfysiologi och cellsignaleringsmekanismer Hur kommer det vara på GU? Ja, molekylär cellbiologi (MCB) är rätt tung, det är ju komplicerade processer och man har Man klarar kursen. vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 pekka.jaako@gu.se Fackliga organisationer Fackliga företrädare vid  Vid institutionen för kemi och molekylärbiologi bedrivs forskning och forskarutbildning inom ett avlagt examen på avancerad nivå;; fullgjort kursfordringar om minst 240 https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande  Obligatoriska kurser (20,0 hp) Avancerad nivå. BB2285 · Projekt i molekylär modellering, 5,0 hp, Avancerad nivå Mathematical and numerical methods (GU) Lördagen den 19 november förvandlas Universitetshuset i Lund till en saluhall av kunskap där besökarna kan lära sig mer om kokkonstens  Här finns material som används i undervisning för fler olika kurser och för flera olika kurstillfällen. Placering: Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborg Tillträde: Snarast Information om utbildning inom kemi finns på http://cmb.gu.se/Utbildning.